Belastingen

Waarschijnlijk niet uw meest favoriete bezigheid, maar voor iedere ondernemer én werknemer wel heel belangrijk: de Belastingdienst. Wij zijn er voor om u op dit punt van dienst te zijn. Onze jarenlange ervaring en permanente educatie staan garant voor een deskundige behandeling van al uw fiscale zaken.

Omzetbelasting
Nagenoeg elke ondernemer moet maandelijks, per kwartaal of zelfs eens per jaar een aangifte Omzetbelasting of BTW indienen. In de basis is dit een zeer eenvoudige belasting, die door veel ondernemers zelf wordt berekend en ingediend. Maar houdt u wel rekening met zaken als aftrekbeperkingen, niet belaste prestaties, privégebruik en de periodieke ICP-opgaven? Voorkom verplichte suppletieaangiften en boetes achteraf door u op dit gebied goed te laten voorlichten.

Loonheffingen
Wanneer u uw personeelsadministratie bij ons heeft ondergebracht verzorgen wij uiteraard tevens uw maandelijkse aangifte Loonheffingen. Fiscale regelingen zoals afdrachtverminderingen en de werkkostenregeling worden met u afgestemd en bewaakt.

Inkomstenbelasting
Iedereen betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen uit dienstbetrekking, uitkering of winst uit onderneming (bij een eenmanszaak, VOF of CV). U zou dus denken dat dit het meest transparante belastingmiddel is waarbij de aangifte eenvoudig is op te maken.

Maar ook in de huidige tijd van verminderde aftrekposten is niets minder waar. Denkt u aan termen als werknemersaftrek, urencriterium bij ondernemers, willekeurige afschrijving, bijleenregeling eigen woning, jaar- en reserveringsruimte bij lijfrenten, persoonsgebonden aftrek, vrijstellingen Box 3, heffingskortingen, aanslaggrens en optimale verdeling. Wij zijn u graag behulpzaam bij het correct en optimaal opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting. Waarbij wij tevens zorgen dat u de Toeslagen ontvangt waar u recht op heeft. En blijkt achteraf dat middeling voor u interessant is, wij verzorgen dit vanzelfsprekend, zonder dat u hier enig omkijken naar heeft.

Vennootschapsbelasting
Heeft u een BV of stichting met winstoogmerk? Dan bent u belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Of het nu gaat om een enkele holdingvennootschap, een groep met of zonder fiscale eenheid, wij verzorgen uw aangifte en bewaken fiscale regelingen zoals verlengde carry back, de innovatie box en willekeurige afschrijving.

Erf- en schenkbelasting
Bent u gerechtigd in een nalatenschap? Dan is de kans groot dat u aangifte moet doen voor de Erfbelasting. Wij zijn ons er van bewust dat het nimmer prettig is om belasting te betalen, zeker niet met een overlijden als achtergrond. Juist daarom is het echter van belang dat u professioneel ondersteund wordt zodat uw aangifte zo objectief en optimaal mogelijk wordt opgesteld. Altijd in overleg met u en eventueel uw notaris.

Wilt u wat schenken aan uw kinderen, kleinkinderen of een derde? Houdt u er dan rekening mee dat bij schenkingen boven de vrijstelling aangifte gedaan moet worden bij de Belastingdienst, binnen twee maanden na afloop van het schenkjaar. En doet u de schenking vrij van recht? Wij staan u graag terzijde.