Jaarrekening

De jaarrekening is nog altijd één van de belangrijkste verslagen voor ondernemingen.Het is de basis voor de fiscale aangifte, het is een verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en is een belangrijk instrument voor de onderbouwing van prognoses en financieringsaanvragen. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- of verliesrekening en een toelichting op beide en in sommige gevallen een accountantsverklaring. U bent als ondernemer in alle fiscale aangiften verplicht zowel de winst- en verliesrekening als de balans op te voeren. Besloten vennootschappen (BV) hebben jaarlijks de verplichting om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Historische rapportages zoals jaarrekeningen worden veelvuldig gebruikt als basis voor toekomstgerichte informatie. Het zijn zeer waardevolle documenten waar u ook als ondernemer de nodige informatie aan kunt ontlenen voor de toekomst van uw bedrijf. Waar gaat het goed, waar iets minder, waar zitten knelpunten, hoe liggen marges en kosten ten opzichte van de concurrentie, waar kunnen we grote vooruitgang boeken? Dat is informatie waar u nog meer aan heeft.

Wij ondersteunen u door op basis van een analyse van uw administratie, onderneming en verdere beschikbare informatie te komen tot prognoses en begrotingen voor verdere ontwikkeling van uw onderneming.
Voor u, voor de bank of andere belanghebbenden.