Administratie

Administratie is een erg breed begrip, het woord overkoepeld vele kantoorwerkzaamheden.
Onder administratie valt niet alleen het bijhouden van de financiële gegevens, maar ook administratieve lasten als het aanvragen van vergunningen en het naleven van overheidsregels. Doordat de administratie zoveel zaken omvat, kan het zijn dat het een ingewikkeld proces voor u is wat veel tijd in beslag neemt, tijd die u liever aan andere zaken besteedt. U kunt er voor kiezen dat wij uw financiële administratie verwerken, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Wij verwerken uw inkoop- en eventuele verkoopfacturen alsmede kas- en bankmutaties. Voor zover mogelijk worden mutaties automatisch ingelezen, wat zorgt voor een (kosten) efficiënte verwerking. Zo krijgt u periodiek - maandelijks of per kwartaal - een actueel overzicht van de financiële stand van zaken. Aansluitend wordt - voor zover van toepassing - uw aangifte Omzetbelasting voor u opgemaakt en ingediend. Ter afsluiting krijgt u elke periode die overzichten die voor u van belang zijn.

Samen met u bekijken wij de mogelijkheden van het gemakkelijk en overzichtelijk vastleggen, bijhouden en bewaren van gegevens. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u optimaal ondersteunen bij de volgende administratieve werkzaamheden:

* Financiële administratie
* Salaris- & Personeelsadministratie
* Fiscale werkzaamheden
* Persoonlijke administratie
* Interim werkzaamheden
* Ondernemersplannen opstellen

U kunt er ook voor kiezen bepaalde delen van de administratie uit te besteden, en andere zaken zelf te blijven doen. Online boekhouden behoort tot de mogelijkheden.

Op deze manier kunt u zich bezighouden met waar uw hart in eerste instantie ligt: bij het ondernemen.

Jaarrekening

De jaarrekening is nog altijd één van de belangrijkste verslagen voor ondernemingen.Het is de basis voor de fiscale aangifte, het is een verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en is een belangrijk instrument voor de onderbouwing van prognoses en financieringsaanvragen. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- of verliesrekening en een toelichting op beide en in sommige gevallen een accountantsverklaring. U bent als ondernemer in alle fiscale aangiften verplicht zowel de winst- en verliesrekening als de balans op te voeren. Besloten vennootschappen (BV) hebben jaarlijks de verplichting om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Historische rapportages zoals jaarrekeningen worden veelvuldig gebruikt als basis voor toekomstgerichte informatie. Het zijn zeer waardevolle documenten waar u ook als ondernemer de nodige informatie aan kunt ontlenen voor de toekomst van uw bedrijf. Waar gaat het goed, waar iets minder, waar zitten knelpunten, hoe liggen marges en kosten ten opzichte van de concurrentie, waar kunnen we grote vooruitgang boeken? Dat is informatie waar u nog meer aan heeft.

Wij ondersteunen u door op basis van een analyse van uw administratie, onderneming en verdere beschikbare informatie te komen tot prognoses en begrotingen voor verdere ontwikkeling van uw onderneming.
Voor u, voor de bank of andere belanghebbenden.

Starters

Bij het starten van een eigen onderneming komen veel zaken kijken waar u misschien nog niet direct aan gedacht heeft. Deze betreffen veelal ingewikkelde wet- en regelgevingen. Extra hulp in de opstart fase is vaak dan ook erg gewenst. Bij ons kunt u terecht voor deze extra hulp. Wij ondersteunen u graag bij het opstarten van uw eigen onderneming en de daarbij behorende zaken zoals:

• Een goede naam voor uw bedrijf en een juiste registratie bij       de Kamer van Koophandel
• Een ondernemingsplan opstellen of beoordelen
• Het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm
• De inrichting van de financiële administratie
• Prognoses opstellen
• Het maken van tussentijdse financiële overzichten
• Financieringsaanvragen
• Fiscaal advies
• Risico's inventariseren (aansprakelijkheid, arbeids-                       ongeschiktheid, overlijden etc.)
• Opstellen testament en wijzigen huwelijksgoederenregime
• Het aanvragen van subsidies
• Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Wij bieden onze cliënten een compleet pakket van diensten aan, variërend van het verwerken van financiële administraties tot en met het oplossen van financieringsvraagstukken, en van het opstellen van fiscale aangiften tot en met het implementeren van nieuwe automatiseringssystemen. Uiteraard is uitgebreide en adequate advisering op de genoemde gebieden vanzelfsprekend.

Wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact met onze opdrachtgevers, u kunt dan ook met al uw vragen bij ons terecht. Wij helpen u graag bij al uw vragen. Wilt u meer weten over het ondernemersadvies van ons kantoor en wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen? Maak geheel vrijblijvend een afspraak en ontvang een gratis advies gesprek.

Belastingen

Waarschijnlijk niet uw meest favoriete bezigheid, maar voor iedere ondernemer én werknemer wel heel belangrijk: de Belastingdienst. Wij zijn er voor om u op dit punt van dienst te zijn. Onze jarenlange ervaring en permanente educatie staan garant voor een deskundige behandeling van al uw fiscale zaken.

Omzetbelasting
Nagenoeg elke ondernemer moet maandelijks, per kwartaal of zelfs eens per jaar een aangifte Omzetbelasting of BTW indienen. In de basis is dit een zeer eenvoudige belasting, die door veel ondernemers zelf wordt berekend en ingediend. Maar houdt u wel rekening met zaken als aftrekbeperkingen, niet belaste prestaties, privégebruik en de periodieke ICP-opgaven? Voorkom verplichte suppletieaangiften en boetes achteraf door u op dit gebied goed te laten voorlichten.

Loonheffingen
Wanneer u uw personeelsadministratie bij ons heeft ondergebracht verzorgen wij uiteraard tevens uw maandelijkse aangifte Loonheffingen. Fiscale regelingen zoals afdrachtverminderingen en de werkkostenregeling worden met u afgestemd en bewaakt.

Inkomstenbelasting
Iedereen betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen uit dienstbetrekking, uitkering of winst uit onderneming (bij een eenmanszaak, VOF of CV). U zou dus denken dat dit het meest transparante belastingmiddel is waarbij de aangifte eenvoudig is op te maken.

Maar ook in de huidige tijd van verminderde aftrekposten is niets minder waar. Denkt u aan termen als werknemersaftrek, urencriterium bij ondernemers, willekeurige afschrijving, bijleenregeling eigen woning, jaar- en reserveringsruimte bij lijfrenten, persoonsgebonden aftrek, vrijstellingen Box 3, heffingskortingen, aanslaggrens en optimale verdeling. Wij zijn u graag behulpzaam bij het correct en optimaal opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting. Waarbij wij tevens zorgen dat u de Toeslagen ontvangt waar u recht op heeft. En blijkt achteraf dat middeling voor u interessant is, wij verzorgen dit vanzelfsprekend, zonder dat u hier enig omkijken naar heeft.

Vennootschapsbelasting
Heeft u een BV of stichting met winstoogmerk? Dan bent u belastingplichtig voor de Vennoot-schapsbelasting. Of het nu gaat om een enkele holdingvennootschap, een groep met of zonder fiscale eenheid, wij verzorgen uw aangifte en bewaken fiscale regelingen zoals verlengde carry back, de innovatie box en willekeurige afschrijving.

Erf- en schenkbelasting
Bent u gerechtigd in een nalatenschap? Dan is de kans groot dat u aangifte moet doen voor de Erfbelasting. Wij zijn ons er van bewust dat het nimmer prettig is om belasting te betalen, zeker niet met een overlijden als achtergrond. Juist daarom is het echter van belang dat u professioneel ondersteund wordt zodat uw aangifte zo objectief en optimaal mogelijk wordt opgesteld. Altijd in overleg met u en eventueel uw notaris.

Wilt u wat schenken aan uw kinderen, kleinkinderen of een derde? Houdt u er dan rekening mee dat bij schenkingen boven de vrijstelling aangifte gedaan moet worden bij de Belastingdienst, binnen twee maanden na afloop van het schenkjaar. En doet u de schenking vrij van recht? Wij staan u graag terzijde.

Contact

Van den Berg Administraties
Terbekerweg 5
8081 KX Elburg


0525-655062
06 - 49837591
info@vandenberg-administraties.nl


Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

#FormSendSuccess
#FormSendError